Ako kúpiť družstevny byt – výška anuity, prepis bytu do osobného vlastníctva, kúpa na hypotéku. 2.časť
06. 10. 2021

Ako kúpiť družstevny byt – výška anuity, prepis bytu do osobného vlastníctva, kúpa na hypotéku. 2.časť

Postup pri predaji družstevného bytu

Okrem toho, že družstevný byt nemôžete okamžite previesť do osobného vlastníctva, so sebou jeho kúpa prináša aj ďalšie úskalia. Nie je to nič strašné, ak sa však chcete vyhnúť skutočne nepríjemným prekvapeniam, je potrebné dopredu zistiť a vybaviť niekoľko vecí. Proces v skratke funguje tak, že najprv prevediete dohodnutú sumu predávajúcemu bytu a požiadate BD o prevod vlastníckych práv a povinností.

Keďže máte právo k jeho užívaniu, môžete v ňom bývať, ešte stále však nie ste jeho vlastníkom. Na to, aby ste sa ním stali, musíte následne bytové družstvo požiadať o odkúpenie vlastníckych práv za spomínanú anuitu. Predtým, ako pristúpite k podpísaniu akejkoľvek zmluvy alebo prevodu financií, si však musíte overiť viacero skutočností. Nasledujúci postup je rovnaký pre kupujúceho aj predávajúceho družstevného bytu.

Stanovy bytového družstva a podmienky zmluvy

Najprv by ste mali bytové družstvo, ktoré daný byt vlastní, požiadať o sprístupnenie stanov. Nezabudnite ani na vzor zmluvy o prevode práv a povinností, ktoré sú spojené s členstvom v bytovom družstve. Na škodu samozrejme nie je ani osobná návšteva niektorého zo zástupcov BD.

Podmienky prevodu členských práv a taktiež bytu do osobného vlastníctva sa môžu líšiť od družstva k družstvu. Takto sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam, ako je napríklad to, že vám po dokúpení členských práv družstvo umožní odkúpenie bytu až po určitej dobe. Zo zákona môže družstvo s odpredajom vlastníckych práv čakať maximálne 2 roky.

Pozor na nedoplatky!

Ak má predávajúci na bytovom družstve nedoplatkybyt nie je možné odkúpiť do osobného vlastníctva, preto sa v dostatočnom predstihu informujte o všetkých možných dlhoch. Tento bod je obzvlášť dôležitý. Predávajúci, ktorý má nedoplatky, vám môže bez problémov predať členské práva v bytovom družstve. To vám však následne „povie“, že nehnuteľnosť nemôžete odkúpiť do osobného vlastníctva, resp. môžete, avšak až po uhradení týchto dlhov. Vy teda zaplatíte napr. 90 000 eur, budete mať členské práva v bytovom družstve aj právo byt užívať, odkúpiť ho však nebudete môcť.

Výška anuity

Výška anuity môže predstavovať 1 000, ale i 20 000 eur. Jej konkrétna suma závisí od toho, ako dlho a v akej výške ju predávajúci splácal v predošlom období. Za predpokladu, že budete byt chcieť odkúpiť do osobného vlastníctva, si preto určite dopredu zistite, akú sumu za to budete musieť zaplatiť.

Nie je to síce obvyklé, túto zostatkovú hodnotu nehnuteľnosti však nemusíte zaplatiť ihneď. Po dokúpení členských práv v bytovom družstve môžete v byte bývať a anuitu splácať postupne, v mesačných splátkach. V takomto prípade byt odkúpite do osobného vlastníctva až po jej konečnom splatení.

POZOR: Niektoré bytové družstvá umožňujú zaplatenie anuity, a teda i odkúpenie bytu do osobného vlastníctva len v určitých časových obdobiach. Napríklad raz za 3 alebo 4 mesiace. Nie je to síce veľká prekážka, aj túto skutočnosť si však radšej overte vopred.

Podpis zmluvy o prevode a prevod členských práv a povinností v bytovom družstve

Keď ste sa pre kúpu družstevného bytu rozhodli definitívne, môžete pristúpiť k podpísaniu zmluvy o prevode členských práv s predávajúcim. Následne na vás čaká prevod dohodnutej sumy, a to spôsobom, na akom sa dohodnete medzi sebou (povolené je vyplácanie v hotovosti, bankovým prevodom, poprípade inou formou).

Predposledným krokom je požiadanie o prevod členských práv. Proces prebieha tak, že podáte žiadosť (väčšinou ide o predpísané tlačivo) spolu s podpísanou zmluvou na podateľni daného bytového družstva. Niekedy je potrebné podpisy na zmluve overiť u notáraPrevod členských práv sa uskutočňuje k dátumu podania tejto žiadosti.

Prepis bytu do osobného vlastníctva na bytovom družstve

Teraz ste sa stali právoplatným vlastníkom členských práv v bytovom družstve, posledným krokom je teda jeho odkúpenie do osobného vlastníctva. Aj v tomto prípade je potrebné podať písomnú žiadosť na BD, na ktorej základe bude vypracovaná kúpna zmluva. Následne vás čaká podanie návrhu na vklad a prevedenie vlastníckych práv na katastrálnom úrade. Ak všetko prebehne úspešne, stávate sa vlastníkom niekdajšieho družstevného bytu.

POZOR: Bytové družstvo nemá právo odmietnuť predaj bytu do osobného vlastníctva.

 

 

 

Zdroj: Viktória Hartmannová TopBývanie.Sk

 

Jozef Cabaj
Autor: Jozef Cabaj

 

V dynamickom svete realitného trhu sa pohybujem od roku 2009. Svoju prácu sa snažím robiť zodpovedne a väčšinu svojich zákaziek získavam na základe referencií mojich klientov, ktorým som pomohol predať, či získať nehnuteľnosť.

Prioritou je nájsť cestu a spôsob ako predať lepšie a za viac. Dôraz kladiem na prípravu a následnú prezentáciu nehnuteľnosti. Predávaná nehnuteľnosť musí mať na realitnom trhu punc jedinečnosti a „svietiť“. 

Cieľom mojej práce je maximálna spokojnosť oboch strán, ktoré sú na transakcii zúčastnené. Po zrealizovaní obchodnej transakcii som veľmi rád, keď sa s klientom rozchádzam s pocitom, že som pre nich vykonal službu s ktorou boli spokojní a radi sa na mňa opäť obrátia, alebo ma doporučia svojmu okoliu.

Práca realitného makléra ma baví a naplňuje. V každodennom živote sa stretávam s novými ľuďmi, ktorí ma zoznamujú s ich príbehmi. Baví ma ľuďom pomáhať, hľadať ich nové domovy a napĺňať ich služby a priania.

Svojim klientom ponúkam úprimnosť, individuálny a ľudský prístup.

O tom, že sa mi to darí sa môžete presvedčiť v referenciách mojich spokojných klientov na tejto stránke.

V súčasnej dobe pracujem v realitnej spoločnosti Butterfly - reality ako certifikovaný maklér.

Aj vy môžete patriť medzi mojich spokojných klientov.