Ako kúpiť družstevny byt – výška anuity, prepis bytu do osobného vlastníctva, kúpa na hypotéku. 4.časť
06. 10. 2021

Ako kúpiť družstevny byt – výška anuity, prepis bytu do osobného vlastníctva, kúpa na hypotéku. 4.časť

Predaj družstevného bytu a daň z predaja

Ak ste „na druhej strane“, teda chcete družstevný byt predať, určite vás bude zaujímať aj daň z predaja. Pokiaľ ste vlastníkmi členských práv v bytovom družstve dlhšie ako 5 rokov, byt ste však neodkúpili do osobného vlastníctva, ste od dane z predaja oslobodení. Daň sa totiž nevzťahuje na vlastnícke práva, ale iba na nehnuteľnosť, ktorú v tomto prípade reálne nevlastníte. Pri predaji družstevného bytu v osobnom vlastníctve ste daň z predaja pri jeho predaji povinní platiť normálne.

POZOR: Ak ste vlastníkmi členských práv v BD kratšie ako 5 rokov, pri ich predaji od dani z predaja nie ste oslobodení.

Družstevný byt – dedenie

Družstevný byt môžete nadobudnúť aj v dedičskom konaní. V porovnaní s prípadom, keď zdedíte „normálny“ byt v osobnom vlastníctve, tu platí niekoľko rozdielov. Prvým z nich je, že družstevný byt môže zdediť len jedna osoba. Prvým dedičom je vždy manžel alebo manželka zosnulého, druhým deti, súrodenci alebo iní príbuzní. Družstevný byt môžu zdediť naraz len manželia, resp. zdedí ho jeden z nich, automaticky však prechádza do bezpodielového vlastníctva manželov.

Aj pri dedení takéhoto bytu platí, že sa nestávate jeho vlastníkom, ale vlastníkom členských práv a povinností v bytovom družstve. Ak by ste ho chceli následne odkúpiť, musíte postupovať podľa stanov daného bytového družstva, väčšinou by sa však proces nemal líšiť od kúpy, ktorú sme si popísali vyššie. Nezabudnite, že ako člen bytového družstva nemáte len práva, ale i povinnosti, napríklad splácanie anuity.

Prenájom družstevného bytu

Družstevný byt je možné aj prenajímať, avšak iba po súhlase bytového družstva. To platí len v prípade, že ste vlastníkom členského práva v BD a máte právo užívania bytu, ktorý ste však neodkúpili do osobného vlastníctva. Po odsúhlasení BD je vašou povinnosťou riadne uzatvorenie zmluvy s budúcim nájomníkom. Jej jednotlivé body sa zhodujú s prenajímaním bytu v osobnom vlastníctve. V prípade, ak ste byt odkúpili, postup pri jeho prenájme už nie je bytovým družstvom ovplyvnený v žiadnom smere.

 

 

Zdroj: Viktória Hartmannová  TopBývanie.sk

Jozef Cabaj
Autor: Jozef Cabaj

 

V dynamickom svete realitného trhu sa pohybujem od roku 2009. Svoju prácu sa snažím robiť zodpovedne a väčšinu svojich zákaziek získavam na základe referencií mojich klientov, ktorým som pomohol predať, či získať nehnuteľnosť.

Prioritou je nájsť cestu a spôsob ako predať lepšie a za viac. Dôraz kladiem na prípravu a následnú prezentáciu nehnuteľnosti. Predávaná nehnuteľnosť musí mať na realitnom trhu punc jedinečnosti a „svietiť“. 

Cieľom mojej práce je maximálna spokojnosť oboch strán, ktoré sú na transakcii zúčastnené. Po zrealizovaní obchodnej transakcii som veľmi rád, keď sa s klientom rozchádzam s pocitom, že som pre nich vykonal službu s ktorou boli spokojní a radi sa na mňa opäť obrátia, alebo ma doporučia svojmu okoliu.

Práca realitného makléra ma baví a naplňuje. V každodennom živote sa stretávam s novými ľuďmi, ktorí ma zoznamujú s ich príbehmi. Baví ma ľuďom pomáhať, hľadať ich nové domovy a napĺňať ich služby a priania.

Svojim klientom ponúkam úprimnosť, individuálny a ľudský prístup.

O tom, že sa mi to darí sa môžete presvedčiť v referenciách mojich spokojných klientov na tejto stránke.

V súčasnej dobe pracujem v realitnej spoločnosti Butterfly - reality ako certifikovaný maklér.

Aj vy môžete patriť medzi mojich spokojných klientov.